Tỷ Giá Nạp

Tỷ Lệ Quy Đổi Web

Mua Thần Tinh trực tiếp INAPP

Lưu ý: Phương thức Mua Thần Tinh inapp là phương thức mua trực tiếp trong trò chơi, sẽ có tỉ giá thấp hơn so với nạp tại web (Vì vậy game khuyến khích người chơi nạp web quy đổi thần tinh để có tỉ giá tốt hơn). Người chơi sẽ nhận được Thần Tinh (không cần quy đổi từ Xu từ web) và nhận thêm 1 khoản bonus điểm Tông Sư.


0.0

Good

Bad

Comments

No Comments

Leave a Reply